Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

Gizlilik ve Güvenlik

Şirketimiz Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("DANEM”) tarafından www.hasata.com.tr internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Bir elektronik ticaret platformu olan Hasata.com.tr’den alışveriş yapabilmek için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla platformumuzda üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Üye olmadan alışveriş yapma seçeneğinden farklı olarak üyelik seçeneği; alışkanlıkları, alışveriş geçmişi, incelemeleri takip edilip değerlendirilerek kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir hizmet almak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir. Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istemiyorsanız, "Üye Olmadan Devam Et” seçeneği ile sitemize üye olmadan alışveriş yapabilirsiniz.

Açık rızanıza bağlı olarak;

1.Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler:

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi  internet sitemiz üzerinden elektronik yöntemlerle ile Ad Soyad, Adres Bilgisi (Ülke, İl, İlçe, Mahalle, Sokak, Kapı/Kat/Daire Numarası, Posta Kodu) Telefon Numaraları, E-Posta Adresi kredi kartı, banka kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, talep bilgileri, sipariş bilgileri, müşteri yorumları, ürün bilgileri, kargo bilgileri olacak şekildekişisel bilgileri toplamaktayız.

2.Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları:

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatı ile internet sitemiz aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler ile sınırlı olmak kaydıyla Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle (kargo firmaları vb.) ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir/devredilebilir.

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi müşterilerinin hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinin 1. fıkrası "açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçinde üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması:

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, tedarikçiler (kargo firmaları vb.), denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

    1. Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
    2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    3. İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
    4. Danem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
    5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
    6. Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
    10. Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, üye ol sayfasındaki "ÜYE OL” butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.